با کارشناسان ما در ارتباط باشید اینجا کلیک کنید

درباره ازبه

Image

ازبه چیست؟

از به اولین و تنها پایگاه اطلاعات جامع برای ارایه کنندگان خدمات ویزا، دریافت اقامت و تحصیلات در خارج از کشور است.
با توجه به نیاز مرجعی معتبر که ضمن فهرست کردن تمامی ارایه کنندگان چنین خدماتی، اعتبار آنها را سنجیده و برای مشتریان امکان نظر دادن را فراهم نماید تا اولا مشتریان بتوانند بهترین انتخاب را داشته و در ثانی ارایه کنندگان خدمات بتوانند بر اساس نظرات مشتریان نسبت به پیشرفت خدماتشان اقدام نمایند.

ازبه برای چه کسانی مفید است؟

ارایه کنندگان خدمات شامل آژانسهای دریافت ویزا، وکلا و مشاوران مهاجرت، و شرکتها و موسسات اعزام دانشجو هستند که میتوانند بصورت رایگان در سایت ثبت نام کنند.
استفاده کنندگان سایت عبارتند از افرادی که برای دریافت ویزاهای موقت و یا دایم، اجازه اقامت و یا پذیرش تحصیلی دنبال فارست برترین ارایه کنندگان چنین خدماتی هستند.
'ازبه' جایی برای رساندن این دو گروه است.

جستجو